Standardowe etui z przezroczystej folii

Etui posiada wyciętą szczelinę na klips lub smycz.
etui_idnetyfikatory_POPRAWNE_bez_tla

Etui standardowe

KONGRES pionowe

etui_idnetyfikatory_POPRAWNE_bez_tla

Etui standardowe

KONGRES poziome

etui_idnetyfikatory_POPRAWNE_bez_tla

Etui standardowe

OLIMPIJSKIE

etui_idnetyfikatory_POPRAWNE_bez_tla

Etui standardowe

VISA pionowe

etui_idnetyfikatory_POPRAWNE_bez_tla

Etui standardowe

VISA poziome